„Македонска ризница“ со свој ISSN број

Почитувани читатели,

Од неодамна „Македонска ризница“ доби свој ISSN број од Меѓународниот ISSN центар во Париз, со посретство на ISSN центарот на Македонија. Со ова ја потврдуваме нашата сериозност во ангажманот околу овој проект и намерите тој и понатаму да опстојува.

Под овој број е-списанието „Македонска ризница“ официјално ќе биде заведена и ќе може да се најде во базата на податоци на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје, а се надеваме дека тоа ќе донесе повеќе читатели и ќе претставува дополнителен мотив за сите досегашни и идни соработници.


No comments:

Post a Comment