Македонска ризница број 4
Почитувани читатели
Секој почеток е тежок , но со макотрпна работа се добиваат одлични резултати. Нашето списание секојдневно добива се повеќе прекрасни соработници и соговорници кој со своите дела  го збогатуваат  и афирмираат македонскиот бит.
Во најновиот број  на „Македонска ризница „  ја издвојуваме соработката со ценетиот господин Томислав Османли , како и интервјуто со д-р Ели Луческа ,директорката на Институтот за Старословенска култура.
Како и во  претходните броеви и  овој број е исполнет со делови од нашето минато и сегашност , преточени во документи или фотографии .
„Македонска ризница„  постојано ги следи активности на нашите македонисти и големи афирматори на Македонија во светот.  Во овој број ќе се запознаеме со активностите на   македонска фолклорна група  „Охрид“ – предводена од Тунде Хатала од Унгарија
Со почит
Уредник
http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_4


No comments:

Post a Comment