Македонска ризница дел од „The Internet Archive“

Почитувани читатели,

„Македонска ризница“ доби свој ISSN број од Меѓународниот ISSN центар во Париз, со посретство на ISSN центарот на Македонија. Со ова ја потврдуваме нашата сериозност во ангажманот околу овој проект и намерите тој и пон
атаму да опстојува.

Но ние тука не застануваме , нашето списание од денеска го има и во една од најголемите интернет архиви.

Нашето списание можете да го видите на следните линкови:

http://archive.org/details/MacedoniantreasuretroveN

http://archive.org/details/Macedoniantreasuretrovevolume2

http://archive.org/details/Macedoniantreasuretrovevolume3

http://archive.org/details/Macedoniantreasuretrovevolume4

http://archive.org/details/Macedoniantreasuretrovevolume5Ви благодариме за довербата и ви ветуваме уште поголема афирмација на македонскиот бит.

No comments:

Post a Comment